Kowet: Aarabuujo etii yeeyugol Ginenaajo ka internet fii $3800

2019/2020 wonii hittande sattunde tenntinii fii ɓaleeɓen. Aarabeeɓe no yeeyirde ɓaleeɓe ɓen wa dammi ka maɓɓe. Ɓaleeɓe ɓen no teddini aarabeeɓe ɓen wa lamɓe to leyɗe Afrik. Ñannde 1/11/2019 BBC weeɓitani adunaaru ndun yi’hito (video) e nate(photos) ɗe hakkile jaɓataa e weetaango hannde: “horɓe yeeyeteeɓe” ka internet e leyɗe aarabeeɓe ɓe tenntinii Kowet. Nate jiwɓe […]

FESITU...